Loại bất động sản
Mức Giá
Diện tích

Điều Kiện Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Hình Thành Trong Tương Lai

[tintuc]Mới đây chính phủ chính thức ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh Doanh bất động sản, trong đó có quy định rõ về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.Nhằm nhanh chóng đưa Luật Kinh doanh bất động sản vào cuộc sống, mới đây chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015, trong đó quy định rõ 3 điều về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ nhất, giữa bên bán và bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai, Tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng cho cá nhân, tổ chức khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

Thứ ba, Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được chuyển nhượng theo từng căn riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp mua bán cho thuê nhiều căn thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà trong hợp đồng đó. 


Trang Thông Tin Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam

Tin nổi bật

Recent Posts

Tin bán căn hộ

Tin bán nhà phố

Tin bán đất nền

-->